Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Unigrafia Oy
Hiomotie 3
00380 Helsinki
Y-tunnus: 2373001-4
Puhelin: 09 7010 230

Rekisteriasioita hoitava henkilö

nimi: Unigrafia Oy / Jorma Ahlqvist
tel. 040 704 2008
sähköposti: jorma.ahlqvist(at)unigrafia.fi

Rekisterin nimi

Unigrafia Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään Unigrafia Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröitynyttä henkilöä kiinnostavaksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelinnumero

Tilaustiedot:

 • tilatut tuotteet
 • tilauksen hinta
 • tilauksen toimitusosoite
 • toimitustapa
 • tilauksen maksutapa
 • tilauksen ajankohta
 • asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot

Tietojen luovutus

Unigrafia Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Unigrafia Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Jorma Ahlqvist
Unigrafia Oy
Hiomotie 3
00380 Helsinki

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle