Knowledge belongs to everyone

28.2.2023 Toni Rissanen

Helsingin yliopisto

Tieto kuuluu kaikille. Tuotimme animaation saavutettavuusvaatimuksista osana Helsingin yliopiston omaa saavutettavuuskampanjaa.

Animaation avulla laajaa asiakokonaisuutta saatiin avattua raikkaalla, helposti hahmotettavalla ja viihdyttävällä tavalla.

Toteutimme käsikirjoituksen, graafisen suunnittelun, äänisuunnittelun ja animoinnin asiakkaan briefin pohjalta.

Asiakas

Helsingin Yliopisto

Palvelut

  • Brändäys
  • Graafinen suunnittelu
  • Videotuotanto