Läpinäkyvää paperin käyttöä ja kierrätysvinkkejä

27.11.2018 Admin

Digitaalisten palveluiden lisäksi Unigrafialta voi tilata painotuotteita. Painotuotantomme on ulkoistettu Juvenes Print – Suomen yliopistopaino Oy:lle, nyk. PunaMusta Oy, jonka kanssa olemme tiiviissä yhteistyössä. Me teemme asiakaspalvelutyön ja pre-pressin, eli tekstin ja kuvien esikäsittelyn ja PunaMusta hoitaa varsinaisen painotyön. Paperituotteet painetaan itseasiassa Pitäjänmäellä sijaitsevan toimistomme naapurissa, joten tuotteet tulevat meille ihan vierestä.

Lisäksi teemme yhteistyötä kustantamo Gaudeamuksen kanssa. Iso osa kirjakauppamme kirjoista toimitetaan heidän varastostaan, mutta lisäksi painatamme kirjoja myös itse niin sanottuna tarvepainatuksena. Emme painata tuotteita varastoon, vaan niiden kysynnän mukaan.

Eri merkinnät kertovat paperituotteen valmistuksen ympäristövaikutuksista raaka-aineen hankinnasta paperin painatukseen asti

Ympäristömerkit, -sertifikaatit ja -standardit kertovat eri asioita tuotteesta ja sen valmistaneesta yrityksestä. Niihin liittyviä vaatimuksia päivitetään yleensä vuosittain ja vaatimusten toteutumista valvovat riippumattomat sertifiointiyritykset. Olemme sopineet asiakkaidemme kanssa tiettyjen paperilaatujen käytöstä painotöissä.

 

Joutsenmerkki – Pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkin vaatimukset koskevat mm. käytetyn paperin ja kemikaalien laatua ja määrää, painoprosessissa syntyviä päästöjä, jätteitä ja energiankäyttöä. Lisäksi tuotteiden on oltava kierrätettäviä eivätkä tuotteet tai niiden pakkaukset saa sisältää PVC:tä.

Lue lisää: Joutsenmerkki

EU-kukka – Euroopan unionin ympäristömerkki

Tämän ympäristömerkin vaatimukset koskevat ilman ja veden suojelua paperin tuotannossa ja tulostuksessa, ympäristölle vahingollisten kemikaalien käyttöä ja tuotteiden kierrätettävyyden edistämistä.

Lue lisää: Ecolabel

 

Nykyisillä menetelmillä paperin voi kierrättää 5-7 kertaa ennen kuin sen valmistukseen tarvitaan tietty osuus myös neitseellistä puukuitua. Metsien hoidon vastuullisuutta seuraavat eri tahot. Vastuullisuus metsänhoidossa tarkoittaa käytännössä sitä, että luonnon monimuotoisuutta, eläin- ja kasvilajien elinympäristöä ja alueella asuvien ihmisten elinkeinoa ei vaaranneta, eikä puu ole peräisin laittomasti hakatusta metsästä.

 

 

FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ovat ympäristösertifikaatteja. Merkki kertoo siitä, että paperi on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä ja puun alkuperä on tiedossa. Molemmat organisaatiot tekevät työtä metsien hoidon kehittämiseksi.

Lue lisää: FSC ja PEFC

Ympäristönhallintastandardit, kuten ISO 14001 tai EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) valvovat yritysten toimintatapoja. Standardeihin ei liity samanlaisia vaatimuksia kuin aiempiin ympäristömerkkeihin ja -sertifikaatteihin. Standardit edellyttävät kuitenkin toimintatapojen ympäristövaikutusten seuraamista, mahdollisten epäkohtien korjaamista ja tulosten raportointia. Standardeihin sitoutuneet yritykset ovat tunnistaneet omat heikkoutensa ja sitoutuneet kehittämään toimintatapojaan.

Muistathan kierrättää – Mihin kierrätetty paperi päätyy?

Suomen paperintuotanto perustuu pääosin neitseellisen kuidun käyttöön. Kierrätetystä paperista tehty kuitumassa toimitetaan Keski-Eurooppaan ja siitä tehdään uutta paperia. Suomessa paperin kierrätysaste on yli 80% ja hyvä niin, mutta me pystymme parempaankin.

Lajittelemalla jokainen voi itse vaikuttaa käyttämiensä tuotteiden ja materiaalien ympäristökuormitukseen ja varmistaa niiden palautuminen kiertoon. Lajittelu säästää myös rahaa. Puhdas keräyspaperi kerätään Jätehuoltolain tuottajavastuusäädöksen mukaisesti veloituksetta, kun taas polttolaitoksiin toimitettu sekajäte aiheuttaa jätteen tuottajalle kustannuksia.

Jos paperissa on Joutsenmerkki tai EU-kukka, paperin voi kierrättää huoletta. Muista kuitenkin, että valkoinen toimistopaperi sopii kierrätettäväksi sanomalehtien- ja muiden papereiden kanssa vain pieninä määrinä. Keräyspaperista valmistetaan uutta sanomalehtipaperia ja sen valmistuksessa valkoinen toimistopaperi on arvotonta kuitua, sillä se on koivusellua ja lujuudeltaan heikkoa.

Suosittelemme toimistopaperin kierrättämistä erikseen. Jos työpaikallasi ei ole vielä hoidettu paperinkeräystä, lähimmän kierrätyspisteen löydät esim. täältä: https://www.kierratys.info/

Mitä tavoittelemme?

Olemme aloittaneet työn läpinäkyvyyden edistämiseksi ja kehitämme toimintaamme kestävästi. Parhaillaan selvitämme mm. painotuotteiden logistiikan uudistamista.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää saamasi painotuotteen kierrättämisestä tai jos haluat tietää tarkemmin sen alkuperästä. Toivomme tietenkin, että meiltä tilatut tuotteet pysyisivät käytössä mahdollisimman pitkään, mutta olemme valmiita neuvomaan myös tuotteen uusiokäytön varmistamisessa. Suunnittelemme ja toteutamme mielellämme painotuotteiden lisäksi myös esimerkiksi sosiaalisen median, uutiskirjeiden ja infonäyttöjen sisältöjä. Tutustu kaikkiin palveluihimme täällä.

Mistä poimimme nämä jutut?

  • Joutsenmerkki – Pohjoismainen ympäristömerkki http://www.nordic-ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing/
  • EU-kukka – Euroopan unionin ympäristömerkki http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
  • FSC (Forest Stewardship Council) https://www.fsc.org/
  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) https://pefc.fi/
  • Opas vastuullisen paperin hankintaan. WWF  https://wwf.fi/mediabank/5959.pdf
  • Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine. Metsäteollisuus Oy 19.4.2017 https://www.metsateollisuus.fi/edunvalvonta/ymparisto-ja-vastuullisuus/kiertotalous/kierratyskuitu-arvokas-raaka-aine/
  • Blogi: Jenni Kivi ja Tuuli Somerma: Jätteitä vai materiaaleja? – Lajittelussa jokainen on päättäjä. Paperinkeräys Oy 18.9.2018 https://paperinkerays.fi/jatteita-vai-materiaaleja-lajittelussa-jokainen-on-paattaja/
  • Kestävät kuluttajavalinnat. Suomen ympäristökeskus SYKE. Ilmasto-opas.fi https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/28259fe8-7b5e-4806-8ab6-7c06739ef5cc/kestavat-kuluttajavalinnat.html
  • Vastuullisuus. PunaMusta Oy https://www.punamusta.com/vastuullisuus/
, , , , ,