Unigrafia on oppimisen, tutkimuksen ja viestinnän palvelujen tuottaja.

Haluamme olla asiakkaidemme merkittävä kehittäjäkumppani, joka luo sisältöjä tukevia ratkaisuja oppimisen, tutkimuksen ja viestinnän tarpeisiin. Erityisesti panostamme digitaalisiin palveluihin.

Arvojamme ovat vastuullisuus ja luotettavuus, innostuneisuus, edelläkävijyys, joustavuus, arvostus ja tasapuolisuus.

Unigrafian omistavat neljä korkeakoulua, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto.

Unigrafia

Töihin Unigrafialle?

Olemme aina kiinnostuneita uusista osaajista!

Lähetä meille avoin hakemus.

Aalto_EN_13_BLACK_1