8.1.2018 Admin

Infonäytöt opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan apuna

Helsingin yliopistolla on tällä hetkellä noin 20 infonäyttöä, jotka voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Opastusnäytöt toimivat kosketuskäyttöliittymällä ja tarjoavat kampuksella kävijöille karttapalveluja. Tapahtumanäytöt kertovat reaaliajassa ja interaktiivisesti, mitä kampuksella on meneillään. Viestintänäytöillä voidaan esittää esimerkiksi ajankohtaisia tiedotteita tai hätätiedotteita.

Unigrafia on aktiivisena toimijana mukana opastusnäytöillä tarjottavien karttapalvelujen suunnittelemisessa, niiden käyttöliittymien toteuttamisessa ja graafisen ulkoasun tekemisessä.

Yhteistyö aloitettiin vuoden 2017 alussa. Pitkin matkaa on käyty asiakkaan kanssa läpi heidän tarpeitaan ja yritetty suunnitella ulkoasu mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja selkeäksi, creative Mari Lindgren Unigrafialta sanoo ja jatkaa: Nyt olemme suunnitelleet kosketusnäytöllisille opastusnäytöille karttojen ulkoasuja ja käyttöliittymiä. Ja tapahtumanäytöille olemme luoneet ulkoasun pohjaan, johon tapahtumatietoja tuodaan.

Opastusnäytöt toimivat myös mobiililaitteissa QR-koodin avulla, mikä lisää niiden käyttökelpoisuutta entisestään. Viestintänäytöille Unigrafia on lisäksi tehnyt digitaalisia alustoja, niin kutsuttuja templateja HY:n käyttöön.

Yhteistyössä on voimaa

Unigrafian mukanaolo HY:n infonäyttöprojektissa on ollut hedelmällinen. Yliopisto saa sisältö- ja viestintäpalveluja Unigrafialta ja työhön ollaan hyvin tyytyväisiä: Unigrafian kanssa kaikki on mennyt jouhevasti. Olemme saaneet heiltä esimerkiksi teknistä tukea ja ylipäätään juuri sitä, mitä on tilattu, Jyri Poittinen Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksesta kertoo.

Unigrafialla katsotaan infonäyttöjen kohdalla myös jo tulevaisuuteen. Palvelumallia, työnjakoa ja automaatiota kehitetään jatkuvana prosessina.

Lisää näyttöjä tulossa piakkoin

Helsingin yliopiston suunnitelmissa on asentaa täysi kolmen näyttötyypin kattaus kaikkiin toimipisteisiin. Lisäksi yliopistolla on erikoiskohteita, kuten kansalliskirjasto ja luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, joissa Unigrafian työpanos infonäyttöjen sisällöissä ja käyttöliittymissä kasvaa entisestään. Nyt noin 60 Helsingin yliopiston isoa kiinteistöä on projektoinnissa. Helsingin yliopiston tavoiteaikataulu infonäyttöjen asentamiselle on asetettu syksylle 2018.

Infonäytöt ovat hyödyllisiä

Vuoden 2018 aikana toteutetaan myös käyttäjätutkimus uusista infonäytöistä; edellinen on vuodelta 2014. Tuolloin nämä kolme infonäyttöluokkaa koettiin erittäin tarpeellisiksi, Poittinen HY:ltä kertoo ja lisää: Kaikki tiedot talon asioista saadaan julki eikä opiskelijoiden tarvitse enää esimerkiksi kysyä vahtimestareilta. Infonäyttöjen eräs tarkoitus on myös herättää mielenkiintoa ja kiinnostusta tapahtumia ja tiedotteita kohtaan, jotta opiskelija voi sitten mennä intranetiin katsomaan lisää.

Unigrafialle HY:n infonäytöt tarjoavat jälleen uuden osaamisalueen: sähköisten sisältöjen ja käyttöliittymien kehittämisen uusilla media-alustoilla. Tämä yhteistyö laajentaa entisestään Unigrafian osaamista sähköisten viestintäpalvelujen alalla.

 

, , , , , , , , ,