reflection of a persons eye in a piece of mirror

Visuaalinen identiteetti

Graafinen ilme ja visuaalinen identiteetti kertovat edustamastaan organisaatiosta ja luovat sille tunnistettavuutta. Ammattimaisesti suunniteltu visuaalinen ilme tarkoin valittuine väreineen ja fontteineen tukee toiminnan tavoitteita ja auttaa viestimään oikealle kohderyhmälle.

Huolella laadittu graafinen ohjeisto sekä kaikki tarvittavat tiedostomuodot sisältävä aineistopankki säästävät rutkasti aikaa sisällöntuottajilta ja ohjaavat säilyttämään visuaalisen ilmeen yhdenmukaisena. Viimeistelty kokonaisuus taipuu huolettomasti kaikkiin kanaviin, olipa kyseessä sitten painotuote, nettisivu tai vaikkapa video.

Tiedon visualisointi ja infografiikat

Vaikealukuisen datan ja isojen tietomäärien hahmottaminen helpottuu, kun tieto visualisoidaan ja muotoillaan näkyväksi. Parhaimmillaan infografiikka tukee sisällön ymmärtämistä ja toimii näyttävänä, huomioarvoa lisäävänä kuvituselementtinä.

Mitä paremmin vaikea informaatio pystytään visualisoimaan, sen paremmin siitä jää muistijälki, jotta oppiminen edellyttää.

3D-mallinnus mahdollistaa näyttävät kuvitukset, uudet kuvakulmat, animointi ja äänimaailma tuovat mukanaan tarinallisuutta. Interaktiivinen infografiikka antaa lukijalle tilaisuuden tutkia sisältöä omista lähtökohdistaan, jolloin tietoa on helppo esittää samassa näkymässä useille eri kohderyhmille.

Tarkoituksenmukainen toteutustapa valitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa – sisältö edellä, kokonaisuus ja julkaisualusta huomioon ottaen.

3D-kuvitus

Visuaalinen 3D-kuvitus tuo tiedon konkreettisemmin käden ulottuville, ja toimii huomiota herättävänä viestintämuotona sekä verkkosivuilla,sosiaalisessa mediassa että painotuotteissa. Kun 3D-kuvitus yhdistetään animaatioon, digitaalinen viestintä saavuttaa täysin uuden vaikuttavuuden tason.

Julkaisu- ja taittopalvelut

Ammattitaidolla toteutettu taitto houkuttelee lukijaa ja tekee lukukokemuksesta miellyttävän. Toteutamme paljon myös julkaisusarjojen visuaalisia ilmeitä. Kun julkaisun perusrakenne ja graafiset elementit on ammattimaisesti määritelty taittopohjaan, sisältöjä on jatkossa helpompi ja nopeampi tuottaa. Julkaisusarjan ilme pysyy johdonmukaisena ja tunnistettavana.

Toteutamme julkaisusi myös digitaalisena, esimerkiksi saavutettavuusvaatimukset huomioivassa PDF -muodossa tai rikastetut sisällöt mahdollistavana EPUB3 versiona.