Graafinen suunnittelu

reflection of a persons eye in a piece of mirror

Visuaalinen identiteetti

Graafinen ilme kertoo edustamastaan organisaatiosta ja luo sille tunnistettavuutta. Ammattimaisesti suunniteltu visuaalinen identiteetti tukee toiminnan tavoitteita ja auttaa viestimään oikealle kohderyhmälle.

Huolella laadittu graafinen ohjeisto sekä kaikki tarvittavat tiedostomuodot sisältävä aineistopankki säästävät rutkasti aikaa sisällöntuottajilta ja auttavat säilyttämään visuaalisen ilmeen yhdenmukaisena. Viimeistelty kokonaisuus taipuu huolettomasti kaikkiin kanaviin, olipa kyseessä sitten painotuote, nettisivu tai vaikkapa video.

Tiedon visualisointi ja infografiikat

Tiedon visualisoinnilla tuodaan dataa lukijalle helpommin hahmotettavaan muotoon. Parhaimmillaan infografiikka tukee sisällön ymmärtämistä ja toimii lisäksi näyttävänä kuvituselementtinä tuoden lisää huomioarvoa.

Esitystapoja riittää kaikkiin tarpeisiin. 2D-kuvaajien ja -kuvitusten jatkona 3D-mallinnus mahdollistaa uusia näyttäviä kuvakulmia. Animoinnilla saadaan mukaan tarinallisuutta, ja lisäksi mukaan voidaan tuoda ääntä. Interaktiivisuudella annetaan lukijalle mahdollisuus tutkia sisältöä omista lähtökohdista, jolloin tietoa voidaan esittää samassa näkymässä useille eri kohderyhmille.

Tarkoituksenmukainen toteutustapa mietitään aina yhdessä asiakkaan kanssa, sisältö edellä – kokonaisuus ja julkaisualusta huomioon ottaen.

3D-kuvitus

Visuaalinen 3D-kuvitus on näyttävä osa viestintää esimerkiksi verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa tai painotuotteissa. Digitaaliseen viestintään voi lisätä vaikuttavuutta yhdistämällä 3D-kuvitusta animaatioon.

Julkaisu- ja taittopalvelut

Graafikko suunnittelee julkaisun sisältöä ja kohderyhmää parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Harkituilla typografiavalinnoilla varmistetaan sujuva ja miellyttävä lukukokemus. Digijulkaisut toteutetaan eri alustojen ja lukulaitteiden viimeisimmät vaatimukset huomioiden. Painotuotteisiin saadaan helposti tuotua lisää huomioarvoa harkituilla materiaalivalinnoilla ja erikoisefekteillä.