Graafinen suunnittelu

reflection of a persons eye in a piece of mirror

Visuaalinen identiteetti

Visuaaliset identiteetit ovat modernissa viestinnässä yhä tärkeämpi elementti. Logot, kuvat, grafiikat, videot ja typografia sekä graafinen ohjeistus suunnitellaan ja toteutetaan yhteneväksi visuaaliseksi identiteetiksi.

Tiedon visualisointi ja infografiikat

Tiedon visualisointi on datan esittämistä helposti ymmärrettävässä muodossa, infografiikoina ja kuvaajina. Tiedon visualisointi auttaa hahmottamaan tietoa ja toimii myös kuvituselementtinä.

3D-kuvitus

Visuaalinen 3D-kuvitus on näyttävä osa viestintää esimerkiksi verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa tai painotuotteissa. Digitaaliseen viestintään voi lisätä vaikuttavuutta yhdistämällä 3D-kuvitusta animaatioon.

Julkaisu- ja taittopalvelut

Julkaisu- ja taittopalvelut sisältävät ulkoasun suunnittelun, typografian ja kuvitusten valinnan, taiton sekä painomateriaalin valinnan. Taittotöitä tehdään myös julkaisualustoille, kuten applikaatioihin ja infonäytöille.