28.3.2019 Admin

Studiolla nyt: LUMATIKKA-verkkokoulutus

Studiollamme on kuvattu tänä keväänä matikkavideoita. Pyysimme LUMATIKKA-ohjelman verkkototeutuksen koordinaattori Inkeri Sundqvistia Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista (HY+) kertomaan, mistä videoissa on kyse.

”LUMATIKKA on matematiikan oppimisen ja opettamisen täydennyskoulutusohjelma opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Ohjelma sisältää kunkin asteen matematiikan opettamisen erityispiirteisiin keskittyviä kursseja sekä monenlaisia teemakursseja, joista osallistuja voi koota itselleen sopivan kokonaisuuden. Meillä on osallistujia aina yhden pienen teemakurssin suorittajista koko 15 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden suorittajiin.

Vuosina 2018-2019 toteutettavan ohjelman rahoittaa Opetushallitus, ja toteuttamisesta vastaa LUMA-keskus Suomi –verkosto yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Yhteistyötahot ovat Helsingin yliopisto sekä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi.”

HY+ vastaa ohjelman verkkokoulutuksesta

Inkeri: ”Kehitämme yhteistyössä ohjelmaa toteuttavien korkeakoulujen kanssa avointa verkkokoulutusta matematiikan oppimisesta ja opettamisesta. Tavoitteena on, että verkkokoulutus jää elämään vielä varsinaisen hankevaiheen päätyttyäkin.”

Unigrafia on vastannut kuvauksissa teknisestä ja visuaalisesta puolesta. Videoiden konseptia ja ilmettä ollaan suunniteltu yhdessä HY+ kanssa.

Unigrafian videoiden tuotevastaava Heikki Jantunen: ”Hyvin suunniteltu konsepti näkyy lopputuloksessa ja tekeminen on kaikille selkeämpää. Studiomme on helposti muunneltavissa tarpeen mukaan ja kalusto tuotantoihin löytyy suoraan paikanpäältä. Tämä mahdollistaa keskittymisen olennaiseen eli sisältöön.”

LUMATIKKA-videoita tehdään suomeksi noin sata. Lisäksi isosta osasta tehdään kieliversiot ruotsiksi. Projekti on Unigrafian laajin opetusvideosarja koskaan.

Inkeri: ”Yhteistyö videotiimin kanssa on sujunut todella hyvin! Näin valtavassa hankkeessa tulee aina kaikenlaisia yllätyksiä, ja videotiimin positiivinen ja joustava työote on ollut erittäin tärkeää.”

Heikki: ”Kommunikointi on ollut avointa ja sujuvaa. Näin olemme pystyneet kehittämään videoita koko projektin ajan.”

Inkeri kertoo LUMATIKKA-ohjelman jatkosta:

”Seuraavaksi tähtäämme siihen, että saamme ohjelman avausosan, kaikkien asteiden opettajille ja kasvattajille yhteisen kurssin, lopulliseen muotoonsa ja julkaistua kesän alussa.”

 

Ohjelmasta voi lukea lisää LUMATIKAN omilta verkkosivuilta, lumatikka.luma.fi

 

, , , , , , , ,