Uni Material Bank -rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Unigrafia Oy
Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

Y-tunnus: 2373001-4

Puhelin: 09 7010 230

Rekisteriasioita hoitava henkilö
nimi: Unigrafia Oy / Jorma Ahlqvist
tel. 040 704 2008
sähköposti: jorma.ahlqvist(at)unigrafia.fi

Rekisterin nimi
Uni Material Bank käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Käyttäjillä on mahdollisuus pyytää käyttöoikeuksia materiaalipankkiin Helsingin yliopiston markkinointiviestinnän materiaalien (valokuvat, ilmoitukset, logot, painetut materiaalit jne.) ulkopuoliseen jakeluun. Kun käyttäjät hakevat käyttöoikeuksia, lähetetyt tiedot kerätään materiaalipankin käyttäjätietokantaan.

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyssä Unigrafia noudattaa henkilötietolain, sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja muuta tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietojenkäsittelykäytäntöjä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:
• henkilön etu- ja sukunimi
• sähköpostiosoite

Tietolähteet
Tiedostossa on vain henkilöitä, jotka ovat pyytäneet tai joille on pyydetty käyttäjän oikeuksia Uni Material Bank materiaalipankkiin.

Tietojen luovutus
Unigrafia Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuvaus periaatteista, joiden mukaan tiedot on suojattu

Henkilötietolain 29 §: n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen virheellisen tiedon oikaisemista. Korjattava virhe on yksilöitävä virheen oikaisuvaatimuksessa ja ilmoitettava korjaavista tiedoista.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Unigrafia Oy
Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

tai

asiakaspalvelu@unigrafia.fi

Tallennetun datan tallennuksen kesto

Tiedot, jotka on kerätty aineistopankin käyttäjinä rekisteröidyille henkilöille, säilytetään vasta ilmoituksen jälkeen. Rekisteröityneet käyttäjät voivat peruuttaa käyttöoikeutensa ottamalla yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@unigrafia.fi, jonka jälkeen tiedot poistetaan tietokannasta

Henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilötiedot pysyvät luottamuksellisina. Materiaalipankin tarjoajan Gredi Oy: n palvelinympäristö sijaitsee DataCenter Finland Oy: n ulkopuolisen palveluntarjoajan datakeskuksessa. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja muilla tarpeellisilla teknisillä toimenpiteillä.