6.5.2024 Mari Lindgren

Unicontent vei Taideyliopiston kirjamyynnin uudelle tasolle

Taideyliopisto on Suomen ainoa vain taiteeseen keskittyvä yliopisto, joka tarjoaa opetusta ja tutkimusta taiteen alalla. Yliopiston julkaisutoiminta on vilkasta. Vuosittain tuotetaan noin 30 uutta julkaisua ja tutkimustietoa halutaan välittää suurelle yleisölle. Yhteistyö Unicontentin kanssa alkoi jo vuonna 2015, kun Taideyliopisto etsi helppoa myyntikanavaa julkaisuilleen.

 

Michaela Bränn toimii Taideyliopistolla asiantuntijan tehtävissä ja on monessa mukana. Tutkimushankkeiden avustamisen lisäksi hän järjestää tapahtumia sekä avustaa opinnäytteiden ja väitöskirjojen julkaisemisessa. Hän koordinoi myös julkaisutoimikunnan arkea ja hallinnoi prosessia, jossa uudet julkaisut saatetaan myyntiin Unicontentissa. Kiirettä siis pitää ja keinot ajan säästämiseksi ovat tervetulleita. Miltä yhteistyö on tuntunut Taideyliopiston näkökulmasta?

“Yhteistyö Unicontentin kanssa on tuonut Taideyliopistolle monia hyötyjä. Verkkokaupan tekninen päivittäminen on tehty asiakas- ja käyttäjänäkökulmasta, mikä on parantanut kaupan toimivuutta. Lisäksi Unigrafia on räätälöinyt verkkokauppaan liittyvät verkkolomakkeet sekä varasto- ja alihankintakuviot toiveidemme mukaisesti. Verkkolomakkeet ovat sujuvoittaneet tilausprosessia sekä kirjakaupan asiakkaiden että Taideyliopiston näkökulmasta.

Unicontent on sujuvoittanut merkittävästi Taideyliopiston kirjamyyntiä ja vapauttanut aikaa muihin tehtäviin. Logistiikkaketju on keventynyt, kun kirjavälittäjien tilaukset kulkevat Unicontentin kautta, selkeä näkymä varastotilanteeseen auttaa meitä reagoimaan ajoissa ja varmistamaan, että julkaisuja on aina saatavilla. Kaiken kaikkiaan tilausprosessi on nyt selkeämpi ja tehokkaampi kuin koskaan aikaisemmin.

Olemme olleet todella tyytyväisiä jatkuvaan ja avoimeen dialogiin. Kehitystarpeista on aina voinut jutella ja koemme että meidät on kuultu. Palveluntarjoaja on osoittanut kykenevänsä nopeasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, mikä on osaltaan vahvistanut yhteistyön arvoa”, kertoo Bränn.

Yhteistyö Unicontentin ja Taideyliopiston välillä jatkuu, seuraavaksi listalla onkin kirjavälittäjien ja Unicontentin tuominen tiiviisti yhteen. Tavoitteena on saada välitettyä kirjavälittäjille tietoa uusista, tilattavista ajantasaisista Taideyliopiston julkaisuista. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia keinoja myynnissä olevien kirjojen näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi.


Yhdessä eteenpäin

Taideyliopiston ja Unicontentin yhteistyö on vienyt Taideyliopiston kirjamyyntiä aimo harppauksin eteenpäin. Aktiivisen ja avoimen dialogin kautta prosessi on ollut alati muotoutuva mutta kivuton. Kun molemmat osapuolet tietävät mitä tavoitellaan, on helppoa suunnata sitä kohti. Unicontentin palvelut ovat tuoneet Taideyliopiston julkaisumyyntiin selkeitä ja sujuvia prosesseja ja vapauttaneet aikaa muihin tehtäviin. Tämä asiakastarina onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka yhteistyöllä luodaan lisäarvoa niin kirjakaupan asiakkaille kuin julkaisijoillekin.

Tutustu Unicontentiin ja sen lukuisiin julkaisuihin täällä.