14.2.2019 Admin

Yhteisöllinen luovuus

Mitä on luovuus? Luova yksilö, luova yritys tai toimiala? Entä ”puuska” tai ”höpötys”? Luovuus on laaja käsite, sanaa käytetään monilla eri tavoilla ja monissa eri merkityksissä.

Luovuus ei ole yksinkertainen asia ja se tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, usein vieläpä toimialasta riippuen.

Nando Malmelin (LinkedIn) ja Petro Poutanen (LinkedIn) ovat kirjoittaneet kirjan Luovuuden idea – Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa, joka innosti myös osaa unigrafialaisista pohtimaan kuinka luovuus heidän arjessaan ja työssään näkyy.

Yhteisöllinen luovuus

Yhdessä tekeminen ja ”sparrailu” on varmaankin kaikille tuttua. Avoimesta vuorovaikutuksesta ja ideoiden heittelystä muiden kanssa saa usein energiaa omaan työskentelyyn. Tämän artikkelin kirjoittajakin tunnustaa hakevansa ideoilleen tukea ja vie niitä pidemmälle, aina uusi työkaverilta, läheiseltä tai esimerkiksi somesta varastettu ajatus mielessään.

”Erityisesti työelämässä luovuus on vain harvoin äkillistä tai yksilöllistä. Luovuus ei tapahdu jonakin tiettynä hetkenä vaan on pikemminkin seurausta monien aloitteiden, toimien ja tapahtumien ketjusta. Luovien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ja monipuolista yhteistyötä. Uudet ja hyödylliset kokonaisuudet syntyvät vain harvoin yksittäisen luovan ihmisen päässä ja vielä harvemmin ovat yksin hänen toteuttamiaan.” (Malmelin & Poutanen 2017, 50)

”Myös monien ajankohtaisten ja keskeisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää yhä enemmän luovuutta ja uudistumiskykyä sekä monialaista vuorovaikutusta.” (Malmelin & Poutanen 2017, 9)

Kysymys: Mitä luovuus on minulle työssä ja arjessa?

Kysyimme, mitä luovuus eri ihmisille merkitsee. Vastauksissa mainittiin mm. ongelman ratkaisu, ”puuska” ja ”höpötys”.

Hanna – Graafinen suunnittelija

”Luovuus on kohdallani ongelmanratkaisua taitto- ja suunnittelutyössä. Pyrin työssäni rikkomaan ”jumiutuneita” ajatusmalleja ja löytämään uusia, raikkaita tapoja muotoilla asiakkaan viestiä. Usein luovuutta rajoittaa tietyt raamit, kuten budjetti tai käytettävissä oleva materiaali. On erityisen palkitsevaa, kun onnistuu pukemaan asiakkaan viestin visuaalisesti mielenkiintoiseen ja helposti hahmotettavaan muotoon vaatimattomista lähtökohdista huolimatta.”

Hannes – AV-asiantuntija

”Luovuus omassa työssäni tarkoittaa sitä että saan asiakkaiden tarpeet ja tuotantoresurssit kohtaamaan parhaalla tavalla.”

Heikki – Video asiantuntija

”Mulle luovuudessa on kyse uuden näkökulman löytämisestä tuttuihin asioihin. Asian lähestymiseen mulle sopii ”leikkiminen” toimistolla, kulttuuristen koodien rikkominen ja virtaava höpötys, jossa ei välitä muiden reaktioista siinä vaiheessa. Myös tekeminen ajattelematta esim. samalla kuuntelemalla musiikkia sopii monessa projektista alussa rajojen rikkomiseen ja sopivan mielentilan löytämiseen. Arjessa luovuuden löytäminen on usein helpompaa, kun monilla asioilla ei suoraan niin monia päähän jumittuneita sääntöjä. Altistan itseäni pienillä asioilla rikkomaan toistuvia arkisia mekanismeja esim. käyttämällä välillä vasenta kättä töissä ja vaihtelemalla reittejä töihin kulkiessa.”

Ilkka – AV-asiantuntija

”Luovuus on minulle asioiden näkemistä ja kokemista, tuntemista sekä haistamista. Luovuus voi arjessa esiintyä minulle vaikka äkillisenä intona musiikin harrastamiseen tai tiskikoneen erilailla täyttämiseen. Töissä luovuus esiintyy enemmän jatkuvana puuskana, mitä kyseenalaistaa ja tutkii. Töissä luovuutta haen paljon muilta tiimiläisiltäni, mistä sitä yritänkin imeä mahdollisimman paljon itseeni ja saada vaikutteita omaan tekemiseen.”

Risto – Web-suunnittelija

”Minulla luovuus on ongelmanratkaisua oli kyseessä sitten verkkosivuston koodaaminen tai rooli- tai lautapelien pelaaminen. Kummassakin suosin yhdessä luomista (Co-creation/-design)”

Mihin me tarvitaan luovuutta?

Lähes kaikki työ sisältää ongelmien ratkaisua, eli tarvitsee luovuutta. Unigrafialla jokainen työtehtävä ja työpäivä haastaa ajattelemaan luovasti.

Joku joskus sanoi, että kaikki ideat on jo keksitty. Erilaisten moodboardien, ideakarttojen ja suunnitelmien rakentaminen usein lähteekin siitä, kun yhteen kootaan niitä muiden ideoita. Luovan prosessin tuloksena syntyy kuitenkin jotain aivan uutta.

”Luovuus onkin käytännössä sellaista ideoiden jalostamista ja uudenlaista toteuttamista, joka johtaa uusiin ja ennennäkemättömiin lopputuloksiin.” (Malmelin & Poutanen 2017, 131)

Malmelin ja Poutanen kertovat myös, että vuonna 2016 Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) Future of Jobs – tutkimuksen yhteydessä esitettiin, että niin sanotun neljännen teollisen vallankumouksen seurauksena vuonna 2020 kolme tärkeintä työelämässä tarvittavaa taitoa ovat kompleksisten ongelmien ratkaiseminen, kriittinen ajattelu ja luovuus. Mitä sanotte siitä?

, , , , , , , , ,